CUM SE POATE AJUNGE LA MEDIERE?

CUM SE POATE AJUNGE LA MEDIERE?

1 –Atunci cand una dintre parti se adreseaza unui mediator pentru a se informa despre  seviciile de mediere

– mediatorul informeaza partea cu privire la procedura medierii si se informeaza despre caz

– in cazul in care partea decide sa incerce rezolvarea conflictului prin mediere se completeaza o cerere prin care se solicita initerea procedurii si se semneaza CONTRACTUL DE PREGATIRE A MEDIERII

  • Mediatorul, mandatat prin contract, contacteaza si cealalta parte/celelalte parti in vederea informarii despre mediere, pentru ca aceasta/acestea sa decida daca accepta medierea si mediatorul
  • in cazul in care toate partile sunt decise sa incerce rezolvarea conflictului prin mediere se incheie contractul de mediere( semnat de mediator si de parti)

2 – Atunci cand toate partile se adreseaza unui mediator pentru a se informa despre serviciile de mediere

  • mediatorul ii informeaza cu privire la pocedura medierii si se informeaza despre caz, iar daca partile sunt decise sa incerce rezolvarea conflictului prim mediere se incheie contractual de mediere(semnat de mediator si de parti)

Medierea se desfasoara la data, ora si locul stabilite de parti impreuna cu mediatorul (biroul mediatorului sau orice alt saptiu care ofera confidentialitate),iar partile pot fi asistate de avocati, juristi, specialisti, consultanti, alte persoane(rude, prieteni) etc.

In cazul in care partile doresc sa fie reprezentate in mediere de catre o alta persoana este necesar mandat de reprezentare cu limite clar stabilite.

Medierea se poate desfasura atat in sedinte comune (unde partile stau fata in fata), cat si in sedinte separate ( atunci cand una dintre parti solicita acest lucru sau mediatorul considera necesar acest aspect pentru crearea unui cadru confortabil).Mediatorul ajuta partile sa comunice si sa negocieze pentru a putea gasi o solutie reciproc acceptata.

Atunci cand se ajunge la o intelegere partiala sau totala se redacteaza acordul de mediere asa cum partile hotarasc. Acordul de mediere are valoarea unui inscris sub semnatura privata.

Nu este obligatoriu ca in cazul medierii sa se ajunga la un acord.

Indiferent de rezultatul medierii procedura se finalizeaza cu un “Proces verbal de inchidere a medierii” semnat atat de catre parti, cat si de catre mediator prin care se constata una din urmatoarele situatii:

-intelegere totala

-intelegere partiala

-denuntarea unilaterala a contractului de mediere (în acest caz mediatorul va preciza cine si în ce conditii a denuntat contractul de mediere)

-esuarea medierii (se constată de catre mediator faptul că partile nu au ajuns la nicio întelegere)

Toate partile primesc un exemplar original al procesului verbal de inchidere a medierii

3 – Atunci cand partile sunt deja angajate intr-un litigiu aflat pe rolul instantelor de judecata.

  • medierea poate interveni la cererea uneia dintre parti sau la cererea tuturor partilor ori la recomandarea judecatorului si poate avea ca obiect solutionarea in tot sau in pate a litigiului
  • pentru desfasurarea procedurii de mediere judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendata la cererea partilor, in conditiile prevazute de lege. Cererea de repunere pe rol este scutita de taxa judiciara de timbru.
  • termenul de solutionare prin mediere este de maxim 3 luni de la data semnarii contractului de mediere si suspenda cursul termenului de perimare
  • medierea poate fi acceptata si procedura se deruleaza conform pct. 1 sau pct.2, in functie de situatie, sau refuzata

In cazul in care litigiul a fost solutionat prin mediere, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare de expedient si va dispune restituirea taxei judiciare de timbru la cererea partii interesate, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil,  partaje si cauze succesorale.

Instanta nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru in cazul in care conflictul solutionat este legat de o cauza succesorala pentru care nu s-a eliberat certificatul de mostenitor.

Hotararea de expedient pronuntata conform prevederilor legale constituie titlu executoriu.

In cazul in care nu se ajunge la o intelegere prin mediere, judecata  va continua.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Translate »